Welkomom

Arthur Willem Coenraad werd op 2 april 1908 als zoon van Nicolaas Bernard Coenraad en Augustine  Huyding te Trenggalek  geboren. Hij had nog 6 zussen waarvan er 1 na de geboorte overleed en 2 op  zeer jonge leeftijd.
                                                                Zijn ouders Nicolaas Bernard Coenraad en Augustine Huyding.  Nicolaas Bernard                                                                  Coenraad werd op 6 januari 1870 geboren te Patjitan. In 1889 was hij agent                                                                 van de wees- en boedelkamer te Kediri, van 1903 tot 1909 1e klerk van de                                                                 assistent-resident te Trenggalek (Kediri). Vervolgens van 1909 tot 1913 adjunct                                                                 administrateur van het gouvernementeel pandhuis te Pasoeroean en Kediri.                                                                   Van 1913 t0t 1917 administrateur te Ngandjoek en dezelfde functie van 1917                                                                 tot 1920 te Pasoeroean. In 1920 was hij gepensioneerd en woonde tot 1942 in                                                                 Blitar. Van hieruit verhuisde hij naar Soerabaja waar hij op 11 mei 1951 over-                                                                 leed. Zijn vrouw Agustine Huyding stierf op 8 november 1950 ook in Soera-                                                                     baja.
Op 25 mei 1927 behaalde hij het diploma landbouwkundige aan de cultuurschool te Malang.  Van juni 1927 tot  en met november van dat jaar vervulde hij zijn dienstplicht te Malang bij het VIII  bataljon infanterie als soldaat met een bezol- diging van fl. 0,50 per dag.

Lesmateriaal Cultuurschool te Malang

Update: mei 2020