De familie Coenraad

Welkom

Voorwoord

Omdat   mijn   roots   in   Indonesië   liggen   start ik   met   een   stukje   stamboomonderzoek.   Ik vond    het    interessant    om    te    weten    wie mijn      stamvader   in   Indonesië   was   geweest. Nooit   gedacht   dat   er   ook   Oostenrijks   (nu zelfs   Tsjechisch)   bloed   door   mijn   aderen stroomde.   Maar   toen   ik   daarna   begon   aan de   korte   familiegeschiedenis,   kwam   ik   er pas achter wat voor een ellende ze tijdens de   oorlog,   Bersiap-periode   en   de   tijd   tot aan   hun   vertrek   in   1951,   in   het   voormalig Nederlands-Indië   (zoals   mijn   vader   Indo- nesië   consequent   noemde)      meegemaakt hadden.   Omdat   er   thuis   nooit   of   slechts zelden   over   gepraat   werd   had   ik   nooit   ge- weten dat het zo erg was geweest.  Gelukkig    had    mijn    vader    veel    brieven, documenten    en    foto’s    uit    die    tijd    nog bewaard   die   ik   goed   kon   gebruiken   voor deze   website.   Ook      krantenartikelen   uit die   tijd   geven   een   goed   beeld   weer   van   de toenmalige   situatie.   Zulke   dingen   zeggen toch   veel   meer   dan   alleen   maar   tekst.   Ook hun    begintijd    in    Nederland    was    geen gemakkelijke   periode.   Die   kwam   neer   op aanpassen,   aanpassen   en   nog   eens   aanpas- sen en vooral niet opvallen.
Het    geslacht    Coenraad    stamt    uit    de    plaats Brünn   (thans   Brno   te   Tsjechië   )   in   het   oude markgraafschap    Moravië,    dat    sedert    de    16e eeuw      een   onderdeel   vormde   van   het   Habs- burgse   Rijk.   In   het   midden   van   de   18e   eeuw treedt   Joseph   Thomas   Coenraad   in   dienst   van de   Verenigde   Oost-Indische   Compagnie   en   ver- trekt naar Nederlands-Indië. Hij vestigt zich daar   als   opperchirurgijn,   wordt   lijfarts   van   de soesoehoenan    (sultan/keizer)    van    Soerakarta en woont in de kraton aldaar. Wegens vele bewezen   diensten   schenkt   de   sultan   de   hand van   zijn      dochter   aan   Thomas   Coenraad.   Het geslacht   zal   gedurende   de   19e   en   midden   20e eeuw   in   Nederlands-Indië   verblijven   en   zich voornamelijk   ontwikkelen   als   een   ambtenaren- geslacht.   In   de   jaren   1950   en   1960   zal   de   fa- milie    bijna    volledig    naar    Nederland    repa- triëren.   Die   Joseph   Thomas   Coenraad   was   dus de   stamvader   van   ons   geslacht   in      Indonesië, het   voormalig   Nederlands-Indië.   In   juni   2017 was   ik   in   de   kraton   in   Soerakarta,   maar   er   was niets   meer   te   vinden   over   deze   Thomas   Coen- raad.
Wapen van de familie Coenraad
In zilver een goud gesnavelde en rood getongde zwarte ade- laar beladen met twee gou- den vijzels met stampers
kraton Surakarta
Kraton Soerakarta
Van Nederlands-Indië naar Nederland
Een website waarin vraagtekens worden gezet of de sultan van Soerakarta wel echt de hand van zijn dochter had geschonken aan onze stamvader in Indonesië Thomas Coenraad.

Update 11 november 2019

Bron: Nederlandse Genealogieën Deel 13 2005